Borgerhoff & Lamberigts gebruikt cookies om uw surfervaring beter te maken.
Akkoord

Waar ben je naar op zoek?

Basisbegrippen van recht

Gerd Verschelden
Piet Taelman

Basisbegrippen van recht verduidelijkt de belangrijkste begrippen die de verschillende domeinen van het Belgische recht doorkruisen en brengt ze in verband. Deze (hoofdzakelijk privaatrechtelijke) basisbegrippen en hun onderlinge samenhang vormen bijzonder nuttige kapstokken voor een verdere inzichtelijke studie van de vele onderscheiden rechtstakken. In dit boek gaat bijzondere aandacht naar het burgerlijk procesrecht: het belang van een goede, efficiënte, betaalbare en rechtvaardige rechtsbescherming door de civiele rechter wordt toegelicht aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijke procesvoering. Ook de alternatieve wijzen van geschillenoplossing komen daarbij aan bod. Aangetoond wordt dat duurzame ontwikkeling ook een basisbegrip van recht is. In een afzonderlijk deel over de professionele actoren in het recht maakt de lezer kennis met de beroepen waarvoor een juridisch diploma vereist is.

Het boek sluit af met een alfabetisch geordend overzicht van 300 juridische basisbegrippen die in België courant worden gebruikt, in vier talen (Nederlands-Frans-Engels-Duits). Daarnaast is er een afzonderlijke, nog uitgebreidere woordenlijst met rechtstermen Nederlands-Frans waarmee de rechtenstudent tijdens zijn verdere studies zal worden geconfronteerd. Dat alles maakt van Basisbegrippen van recht een standaardwerk dat inzicht biedt in de belangrijkste concepten van het Belgische recht en hun onderlinge samenhang doorheen de verschillende rechtstakken. 

 Deze negende editie is het resultaat van een zeer grondige actualisering, met verwerking van zowel de inhoud van zowel Boek 1 (Algemene bepalingen) als Boek 5 (Verbintenissenrecht) BW. Daarnaast werden tal van voorbeelden toegevoegd en is de woordenlijst met Nederlands-Franse rechtsterminologie gevoelig uitgebreid.  

thema

Owl Press

pag.

400

uitgave

01/09/2022

materiaal

Softcover

formaat

190 X 240

status

Pre order

Taal

Nederlands

ISBN

9789463939058

de auteur

Gerd Verschelden

de auteur

Piet Taelman

Basisbegrippen van recht

Nog geen reviews