Borgerhoff & Lamberigts gebruikt cookies om uw surfervaring beter te maken.
Akkoord

Waar ben je naar op zoek?

6 verfrissende ideeën van Kristof Calvo

Het boek 'Leve Politiek' geeft meer inzicht in wat Groen-boegbeeld Kristof Calvo écht belangrijk vindt en welke denkers hem daarbij op weg helpen. Maar het blijft niet bij analyseren. In het laatste hoofdstuk vind je een vijftigtal concrete voorstellen, niet toevallig vormgegeven als een stemformulier. We selecteerden zes progressieve ideeën uit deze lijst.

1/ Antipolitieke stem telt ook

Wanneer mensen zich niet herkennen in het aanbod van politici en partijen, is dat belangrijk. Ook een blanco stem moet meetellen. We vertalen die stemmen in lege zitjes. Het zal politici motiveren echt te overtuigen en zorg te dragen voor het algemene beeld van politiek, ook in de periodes tussen verkiezingen.

2/ Burgerschap op school

Wanneer jongeren vroeger moeten kiezen, moeten we politiek meer aandacht geven op de schoolbanken. In het leerplichtonderwijs geven we burgerschap een centrale plek en werken we aan een participatieve (school)cultuur. We introduceren een algemeen vak levensbeschouwing, filosofie en burgerschap. Leerlingen volgen dat vak samen in plaats van de aparte levensbeschouwelijke vakken van nu.

3/ Meer internationale solidariteit

We maken meer in plaats van minder middelen vrij voor ontwikkelingssamenwerking. We stippelen een groeipad uit naar 1% van het bbp. Zo werken we aan de mondiale ongelijkheid, de basisoorzaak van migratie. In ons beleid inzake ontwikkelingssamenwerking hebben we extra aandacht voor de klimaatverandering en zetten we ook initiatieven op met vormen van basisinkomen.

4/ Recht op een nieuwe kans

Vandaag zitten sommige werknemers te wachten tot hun werkgever hen ontslaat omdat ze het helemaal gehad hebben met hun baan. Omdat ze dan wel een uitkering krijgen. Als je zelf opstapt, heb je daar geen recht op. Daar brengen we verandering in. We voorzien ook een uitkering voor mensen die zelf beslissen om ontslag te nemen. Zo zou je tijdens je loopbaan een beperkt aantal keer een ‘trampolinepremie’ kunnen opeisen.

5/ Afscheid van cash geld

Minder cash geld is minder zwarte economie en minder criminaliteit. We schaffen cash geld geleidelijk af en maken de omschakeling naar 100% elektronisch betalen. De opbrengsten worden gebruikt om de belastingen te verlagen voor werknemers, kmo’s en zelfstandigen. We verlagen alvast fors het maximumplafond voor cash betalingen en halen de briefjes met de hoogste bedragen uit roulatie. 50 euro volstaat als grootste geldbiljet.

6/ Wettelijk pensioen op basis van loopbaanjaren

Niet de leeftijd telt, wel het aantal loopbaanjaren. We schaffen daarom de pensioenleeftijd af. Een loopbaan van 42 jaar geeft recht op een volledig pensioen. We kiezen voluit voor het wettelijk pensioen, de eerste pijler, een basiskomen voor gepensioneerden. Per gewerkt jaar is er een bonus. Want mensen die altijd gewerkt hebben, verdienen meer pensioen.

Leve Politiek

De overige voorstellen vind je in 'Leve Politiek'. Het boek is een zwierig pleidooi geworden voor politiek, Calvo's eerste lief. Want je staat er niet altijd bij stil maar politiek bepaalt elke seconde, elke minuut van je leven.
Ontdek Leve Politiek

Anderen kochten ook